انجام امور مربوط به خدمات مهندسی اولیه

(طراحی و محاسبات)

 • انجام محاسبات و طراحي در بخش های معماري، سازه، تاسيسات برق و مكانيك
 • تهیه برآورد پروژه و آماده نمودن اسناد مناقصه
 • تهیه برنامه های اجرایی کلان پروژه ها
 • تهیه طرح های توجیه فنی و اقتصادی پروژه ها
 • تهیه و تدوین صورتجلسات فعالیتهای اجرایی
 • تهیه و تدوین مجوزهای انجام کار، لیستوفرها، دستورکارها, صورتجلسات کارگاهی، تهیه آنالیزهای قیمت جدید و…
 • بررسی و کنترل کلیه نقشه ها و تهیه نقشه های Shop Drawing
 • ایجاد و نگهداشت کلیه مستندات فنی پروژه
 • تهیه صورت وضعیت های موقت ، ماقبل قطعی و قطعی ( با استفاده از نرم افزارهای تخصصی)
 • انجام عمليات و خدمات فنی نقشه برداري در بخش اجرا و فني پروژه ها

انجام امور مربوط به دفتر فنی و نقشه برداری پروژه ها

(دفتر فنی و نقشه برداری)

انجام امور مدیریت اجرایی پروژه های عمرانی

(مدیریت اجرایی)

 • بهره گیری از منابع انسانی متخصص و تجهیزات با کیفیت
 • اجرای پروژه های عمرانی در رسته های ابنیه  شهری ، صنعتی و محوطه سازی
 • اجرای پروژه ها با بالاترین کیفیت و اقتصادی ترین قیمت
 • مدیریت پروژه های عمرانی با استفاده کادر فنی و برنامه یزی مجرب
 • خدمات مهندسی خرید در راستای اتمام عملیات اجرایی با بالاترین سطح کیفی و اقتصادی ترین شرایط مالی، در کوتاهترین زمان ممکن
 • بهره گیری از روش های علمی مدیریت پروژه ها
 • بررسی و ارزیابی اقتصادی پروژه ها
 • مشارکت در عملیات اجرایی
 • ایجاد بالاترین میزان سود آوری برای ذینفعان

انجام امور مربوط به مدیریت پیمان پروژه های عمرانی، مشارکت در ساخت

(مدیریت پیمان)

© کپی رایت - تبیان طرح چهلستون ۱۳۹۴